Biên bản số 01/BB-VPĐP ngày 19/9/2022 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trà Vinh về việc tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 274/QĐ-SNN ngày 26/7/2022 ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách
bien_ban_tap_huan_huong_dan_tieu_chi_NTM.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới