Giá thu mua một số nông sản chủ yếu (kỳ 24/5/2023)

STT

Loại nông sản

ĐVT

Giá

Tăng,
giảm
(đồng)

Ghi chú

Kỳ 17/5/2023
(đồng)

Kỳ này
(đồng)

1

Lúa tươi

Giá lúa tươi thương lái thu mua tại tỉnh, giá do Chi cục Trồng trọt và BVTV cung cấp, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thu hoạch dứt điểm lúa Đông Xuân

- Ma Lâm 202

kg

6.600

-

0

- Siêu Hàm Trâu

kg

6.600

-

0

- IR 50404

kg

-

-

- OM 5451

kg

6.300

-

0

- Đài thơm 8

kg

6.500

-

0

- OM 4900

kg

6.600

-

0

- OM 18

kg

6.500

-

0

- ST 24

kg

7.000

-

0

2

Dừa khô

chục

45.000-50.000

45.000-50.000

0

Giá do Chi cục Trồng trọt &BVTV cung cấp

3

Bưởi (loại ≥kg)

Bưởi 5 roi

kg

20.000

20.000

0

Bưởi da xanh

kg

35.000

35.000

0

4

Cam sành (loại xanh)

kg

7.000

7.000

0

5

Quýt

kg

21.000

20.000

-1.000

6

Chanh thường

kg

17.000

18.000

1.000

7

Thanh long ruột đỏ

kg

30.000

30.000

0

8

Nhãn xuồng

kg

25.000

25.000

0

9

Chôm chôm

kg

22.000

22.000

0

10

Sầu riêng

kg

55.000

52.000

-3.000

11

Xoài cát chu

kg

10.000

7.000

-3.000

12

Tôm sú

kg

Giá tôm oxy tại ao, do Chi cục Thủy sản cung cấp

- Loại 20 con/kg

kg

270.000-280.000

250.000-260.000

-20.000

- Loại 30 con/kg

kg

180.000-190.000

170.000-180.000

-10.000

- Loại 40 con/kg

kg

150.000-155.000

140.000-145.000

-10.000

- Loại 50 con/kg

kg

120.000-125.000

120.000-125.000

0

13

Tôm thẻ chân trắng

- Loại 20 con/kg

kg

-

-

- Loại 30 con/kg

kg

127.000-129.000

112.000-114.000

-15.000

- Loại 40 con/kg

kg

110.000-112.000

100.000-102.000

-10.000

- Loại 50 con/kg

kg

105.000-110.000

93.000-98.000

-12.000

- Loại 100 con/kg

kg

80.000-82.000

75.000-80.000

-2.000

14

Cua biển

- Cua gạch (loại 3 con/kg)

kg

450.000-550.000

400.000-500.000

-50.000

- Cua thịt loại 1 con/kg

kg

320.000-360.000

360.000-400.000

40.000

- Cua thịt loại 2-4 con/kg

kg

150.000-250.000

200.000-300.000

50.000

15

Tôm càng xanh

- Loại I (<7 con/kg)

kg

300.000-320.000

300.000-320.000

0

- Loại II (8-12con/kg)

kg

250.000-270.000

250.000-270.000

0

- Loại III (13-17 con/kg)

kg

180.000-190.000

180.000-190.000

0

- Loại càng xanh (càng sào)

kg

130.000-150.000

130.000-150.000

0

16

Nghêu (50 con/kg)

kg

35.000

35.000

0

17

Sò huyết (80 - 100 con/kg)

kg

110.000

110.000

0

18

Cá tra

kg

28.000 - 29.000

28.000 - 29.000

0

19

Cá lóc

kg

50.000-52.000

51.000-53.000

1.000

20

Heo hơi

kg

53.000-54.000

59.000-60.000

6.000

Giá do Chi cục Chăn nuôi và Thú y cung cấp

21

Gà nuôi chuồng

kg

70.000-73.000

70.000-73.000

0

22

Vịt hơi (vịt lông trắng)

kg

43.000-46.000

43.000-46.000

0

23

Bò hơi

kg

120.000-130.000

120.000-130.000

0

* Giá nông sản chỉ mang tính chất tham khảo tình hình thị trường trong tỉnh, được các đơn vị cập nhật vào thứ 4 hàng tuần.


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới