Thông báo số 529/TB-SNN ngày 25/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh mời thầu gói thầu số 06 thi công xây dựng công trình sửa chữa nhà làm việc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
HS_MOI_THAU_SUA_CHUA_NHA_LAM_VIEC_SNN.rar
Tin khác
1 2 
Tin mới