Quyết định số 1171/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành (Dự án Nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước sạch bức xúc trên địa bàn tỉnh)
1171_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới