Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hạng mục dự án hoàn thành (Dự án Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành)
1071_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 
Tin mới