Quyết định số 516/QĐ-STC ngày 21/12/2021 của Sở Tài chính về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (Tên dự án: Khắc phục sạt lở đất khu vực chùa Prek Tung, ấp 6, xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)
516_QD_STC.pdf
Tin khác
1 2 
Tin mới