Thông báo số 727/TB-SNN ngày 01/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Trà Vinh ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Văn Dũng tại cuộc họp báo tuần ngày 29/11/2023
727_TB_SNN_YKKL_29_11.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới