Thông báo số 570/TB-SNN ngày 19/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của ngành Nông nghiệp và PTNT
570_TB_SNN_YK_KL_SO_KET_9T.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới