Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025
2212_QD_UBND.pdf
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới