Thị xã Duyên Hải tăng cường phòng, chống bệnh Dại trên đàn chó, mèo

         Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã xảy ra 03 trường hợp chó mắc bệnh Dại tại 03 huyện Càng Long, huyện Duyên Hải và thành phố Trà Vinh, trong đó có trường hợp chó cắn người. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, hiện nay tình trạng chó nuôi thả rông, không đeo rọ mõm nơi cộng đồng còn rất phổ biến. Tỷ lệ tiêm phòng Dại cho đàn chó ở các địa phương còn thấp, nên nguy cơ dịch bệnh bệnh Dại phát sinh trên đàn chó là rất lớn.

         Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã có nhiều văn bản, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn tỉnh (như: Công văn số 934/UBND-NN ngày 10/3/2023, Công văn số 1698/UBND-NN ngày 25/4/2023). Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành thực hiện phòng, chống bệnh Dại theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương. Người đứng đầu địa phương chịu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dại; xử lý cán bộ công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý; riêng đối với các địa phương đang xảy ra bệnh Dại trên chó phải khẩn trương, tập trung quyết liệt hơn nữa để xử lý dứt điểm các ổ dịch Dại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y, không để phát sinh, lây lan.

Đội xe lưu động, tuyên truyền tiêm phòng bệnh dại cho đàn chó, mèo
 trên địa bàn thị xã Duyên Hải

         So với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Duyên Hải có tổng đàn chó không lớn, chỉ khoảng gần 4.000 con của 2.900 hộ nuôi, nhưng bệnh Dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, gây chết người. Vì vậy, để chủ động phòng, chống bệnh Dại cho đàn chó, mèo năm 2023 và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngay từ đầu năm, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2023 về tiêm phòng các loại vắc-xin gia súc, gia cầm (bao gồm vắc-xin Dại chó) và triển khai Kế hoạch đến các cơ quan, đoàn thể, xã, phường, nhân viên thú y. Đồng thời, chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác phòng, chống dại theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Giao trách nhiệm phòng, chống bệnh Dại cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng; triển khai tiêm phòng vắc-xin Dại chó, mèo đợt 1 năm 2023; thực hiện quản lý đàn chó, mèo… Nhờ vậy, đến nay thị xã Duyên Hải bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn thị xã vẫn được kiểm soát, chưa phát hiện trường hợp chó, mèo nghi hoặc mắc bệnh Dại.

Triển khai tiêm phòng vắc-xin Dại chó, mèo đợt 1 năm 2023 
 trên địa bàn thị xã Duyên Hải

         Bệnh Dại lây truyền giữa động vật và người. Vi-rút Dại có nhiều trong nước bọt của chó, mèo và động vật mắc bệnh, kể cả khi con vật chưa có dấu hiệu lâm sàng. Thời giam ủ bệnh dại ở động vật có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tháng, nhưng trước 10 ngày phát bệnh vi-rút có thể gây nhiễm cho người và động vật khác thông qua vết cắn, vết thương hở. Trường hợp người mắc bệnh Dại và có triệu chứng của bệnh Dại thì hiện nay chưa điều trị khỏi.

         Trong công tác phòng, chống bệnh Dại động vật, những hành vi như: Không tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; Không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng,… sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 Công Khanh

(Trạm CN&TY TX Duyên Hải)

Tin mới