Ra mắt Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh

         Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh, địa chỉ: http://tuvandoanhnghiep.travinh.gov.vn/, là kết quả của dự án được triển khai thực hiện từ giữa năm 2021 bởi Ban Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (SME Trà Vinh) dưới sự quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và, được Sở Kế hoạch và Đầu tư giới thiệu đến doanh nghiệp, sở, ban, ngành tỉnh, địa phương tại Hội thảo triển khai, quản lý, vận hành, khai thác Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh tổ chức vào ngày 07/4/2023 vừa qua.

         Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh hỗ trợ doanh nghiệp thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến liên quan đến khởi sự kinh doanh, thực hiện các nghĩa vụ về thuế và thực hiện các nhu cầu, yêu cầu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, hoạt động thương mại, quảng cáo trong nước và quốc tế, sở hữu trí tuệ, đăng ký tài sản, đấu thầu, mua sắm công, lao động và bảo hiểm xã hội, tiếp cận đất đai, xây dựng công trình, phòng cháy chữa cháy, môi trường, tiếp cận điện năng,... Đồng thời, doanh nghiệp được hỗ trợ các dịch vụ tư vấn, tiếp cận các báo cáo chuyên chuyên sâu. Ngược lại, doanh nghiệp hoặc các chuyên gia cũng có thể đăng ký để trở thành người tư vấn cho các doanh nghiệp khác. 

http://tuvandoanhnghiep.travinh.gov.vn/ (truy cập ngày 10/4/2023)

         Về tư vấn chuyên sâu hiện có khoảng trên 10 nhóm dịch vụ với mức phí cụ thể. Thí dụ, nhóm dịch vụ Tư vấn pháp lý có dịch vụ Dịch thuật pháp lý, ở nội dung: Dịch tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng Anh, phí tối thiểu 35.000 vnd/ trang khoản 300-400 từ; dịch vụ Luật Kinh tế, luật Lao động, Luật thuế,... đối với nội dung: Tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp, phí tối thiểu 10.000.000 vnd/ vụ việc, phí tối đa 30.000.000 vnd/trường hợp; dịch vụ Soạn thảo hợp đồng, nội dung: Soạn thảo hợp đồng kinh tế, thương mại, dân sự,... phí tối thiểu 500.000 vnd/ vụ việc, phí tối đa 10.000.000 vnd/trường hợp.

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, một trong khoảng gần 20 đối tác của Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh, là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi và phát triển nông thôn, phòng, chống lụt, bão, an toàn nông sản, lâm sản, thủy sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có nhu cầu về các hoạt động liên quan, có thể liên hệ https://snnptnt.travinh.gov.vn/ hoặc người đại diện.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là một trong những đối tác
 của Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh (truy cập ngày 10/4/2023)

         Bên cạnh việc ra mắt Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh, tại Hội thảo, các chuyên gia còn giới thiệu các chuyên đề về quản lý vốn và chi phí hiệu quả cho các doanh nghiệp, thảo luận các vướng mắc pháp lý của các doanh nghiệp, chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Và nhất là, đại biểu được hướng dẫn thực hành dựa vào tình huống thực tế ChatGPT, qua đăng nhập www.poe.com từ điện thoại thông minh. Hướng dẫn cách viết câu lệnh cho ChatGPT một cách rõ ràng và mang hiệu quả nhất. ChatGPT, một trợ lý trò chuyện AI (trí tuệ nhân tạo), đem đến cho người dùng công cụ tìm kiếm thông tin, giải đáp câu hỏi và hỗ trợ công việc một cách nhanh chóng và chính xác.

         Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh được tạo lập từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vì vậy sẽ tiếp nhận và phục vụ các nhu cầu cần được tư vấn, hỗ trợ của chính các doanh nghiệp của tỉnh, giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề vướng mắc gặp phải. Cổng Thông Tin Tư Vấn Doanh Nghiệp Trà Vinh cũng (sẽ) thường xuyên cập nhật các bài viết chia sẻ các mẹo hay trong công việc giúp phát triển doanh nghiệp, các tài liệu nghiên cứu chuyên sâu và các ấn phẩm liên quan đến ngành nghề.

Văn Đoái

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới