Hợp tác xã Quýt đường Thuận Phú, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tổ chức Đại hội thành viên, nhiệm kỳ 2021-2025

         Ngày 19/5/2022, Hợp tác xã Quýt đường Thuận Phú, xã Bình Phú, huyện Càng Long, tổ chức Đại hội thành viên, nhiệm kỳ 2021-2025. Dự Đại hội có đại diện Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, các cơ quan đoàn thể ấp và đại diện một số Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Càng Long.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch xã Bình Phú phát biểu tại Đại hội

          Theo dự thảo Điều lệ, Hợp tác xã có 59 thành viên tham gia, vốn điều lệ là 300 triệu đồng, mức vốn góp tối thiểu là 2.000.000 đồng/đơn vị vốn góp. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Hợp tác xã: Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (chủ yếu là cây ăn trái: Quýt đường, cam soàn,…), cung ứng một số dịch vụ nông nghiệp cho các thành viên Hợp tác xã,…

          Đại hội thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2021, công khai danh sách thành viên tham gia góp vốn. Lấy ý kiến và biểu quyết Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021-2025, tăng vốn Điều lệ lên 700 triệu đồng. Bầu Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, ông Đặng Văn Thành giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Bầu Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, ông Phạm Văn Thắng, giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát.

Hợp tác xã Quýt đường Thuận Phú là một trong 07 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có sản phẩm OCOP (Quýt đường được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao) và sản phẩm quýt đường đã có chứng nhận VietGAP. Đồng thời, với sự hỗ trợ của Sở Khoa học - Công nghệ và Dự án SME, Hợp tác xã đã hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng lại nhãn hiệu “Quýt đường Bình Phú”.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

         Thực hiện Quyết định 2542/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Hợp tác xã nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021-2025, Hợp tác xã Quýt đường Thuận Phú được chọn tham gia Đề án phát triển sản xuất gắn với Chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để Hợp tác xã mở rộng sản xuất, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm, mang hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên Hợp tác xã và người lao động trên địa bàn xã Bình Phú, huyện Càng Long. 

Thu Hòa

 Chi cục Phát triển nông thôn

 

Tin mới