Khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU đến tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh vừa có công văn chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công điện số 5312/CĐ-BNN-KN, ngày 03/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4 đến tháng 10/2023.

         Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện khẩn nêu trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntrên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh theo thời gian quy định. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công điện khẩn nêu trên của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình tổ chức thực hiện.

         Theo công điện Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự kiến EC sang Việt Nam thanh tra thực tế lần thứ 4 vào tháng 10/2023. Để chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Thanh tra của EC đạt kết quả tốt nhất, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU) đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách từ nay đến tháng 10/2023.Trong đó, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 phê duyệt “Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4”; Quyết định số 1077/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 phê duyệt “Đề án phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025”; Công điện số 265/CĐ-TTg ngày 17/4/2023 về “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định”; ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về IUU; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôntại các văn bản, kết quả kiểm tra tình hình chống khai thác IUU tại địa phương,…Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xác minh, xử lý triệt để tình trạng môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân đi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

         Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm công tác quản lý tàu cá. Tiến hành tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ số lượng tàu cá, nắm được thực trạng tàu cá (số lượng đã đăng ký, đăng kiểm, cấp phép; số lượng chưa đăng ký, đăng kiểm, cấp phép hoặc hết hạn; tàu cá hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh; tàu cá chưa lắp đặt thiết bị VMS…) để sàng lọc, phân loại đảm bảo theo dõi, giám sát được toàn bộ hoạt động của đội tàu, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm; đặc biệt các tàu cá “3 không”.Kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra, vào cảng, tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn, trạm biên phòng; thực hiện đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, cập nhật đầy đủ số liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); ngăn chặn, xử lý nghiêm tàu cá không đủ điều kiện, đặc biệt là tàu cá không tuân thủ quy định về VMS tham gia hoạt động khai thác thủy sản.Thực hiện xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác đảm bảo tính pháp lý; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu thủy sản khai thác để chế biến, xuất khẩu sang thị trường châu Âu; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hành chính, hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, hợp thức hóa hồ sơ lô hàng xuất khẩu; đảm bảo 100% tàu cá cập cảng chỉ định, giám sát 100% sản lượng thủy sản khai thác tại địa phương.

Tàu cá của ngư dân tỉnh Trà Vinh thực hiện nghiêm quy định
 về chống khai thác IUU khi cập cảng cá Định An bốc dỡ hải sản sau chuyến biển

         Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật phối hợp mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; đặc biệt tập trung xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, vi phạm quy định về VMS…; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, trang thiết bị) cho các lực lượng chức năng có liên quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU; bố trí cán bộ có năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm và có cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ, động viên, khen thưởng phù hợp.Thực hiện kết luận thanh tra của EC tại đợt thanh tra lần thứ 3, Bộ NN&PTNT đề nghị các tỉnh Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và địa phương có liên quan phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Cục Thủy sản) điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm IUU theo quy định của pháp luật.Ngoài ra, thường xuyên thanh tra, kiểm tra và nghiêm túc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; trước ngày 30/9/2023 báo cáo kết quả thực hiện chống khai thác IUU về Bộ NN&PTNT (qua Cục Kiểm ngư) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về IUU.

         Thực hiện công điện của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/3/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục tập trung quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá như: Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của tỉnh; hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; cấp giấy phép khai thác thủy sản; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại cảng cá theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát (24/7) 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Thực hiện đứng quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) và các thị trường khác có yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc tỉnh quản lý, xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp tục tham mưu tổ chức các Đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân tại địa phương để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Thừa Thịnh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới