Kết quả 02 năm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2025

         Trên cơ sở kế thừa, điều chỉnh, sửa đổi những bất cập và bổ sung những chính sách mới từ các nghị quyết trước đây cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 19/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021- 2025.

         Giai đoạn 2021-2022, tỉnh bố trí kinh phí hơn 72 tỷ đồng để thực hiện, trong đó, các địa phương được bố trí trên 47 tỷ đồng, đã giải ngân trên 18 tỷ đồng. Nội dung thực hiện hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ trồng mới, cải tạo vườn cây ăn quả, vườn cây dừa, vườn tạp, đất trồng mía trên 11,5 tỷ đồng cho 440 cơ sở; Hỗ trợ chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên 0,7 tỷ đồng, diện tích 75,5 ha; Hỗ trợ quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trên 3,5 tỷ đồng cho 38 cơ sở; Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ rau an toàn hơn 2,5 tỷ đồng cho 41 cơ sở.

Chuyển đổi cây lúa sang cây ăn quả

          

         Sở Nông nghiệp và PTNT được bố trí trên 25 tỷ đồng, đã giải ngân gần 16 tỷ đồng. Nội dung thực hiện hỗ trợ, gồm: Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm gần 4,3 tỷ đồng; Hỗ trợ phát triển trồng và bảo vệ rừng khoảng 9,5 tỷ đồng; Hỗ trợ ngư dân lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá và hơn 1,5 tỷ đồng; Hỗ trợ các cơ sở tham gia chương trình OCOP 0,6 tỷ đồng.

         Kết quả này đã góp phần vào hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp các năm qua, nhất là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, chuyên canh, an toàn, gắn kết với tiêu thụ sản phẩm, thích ứng biến đổi khí hậu, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp trong nước và thế giới. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết cũng có những khó khăn, vướng mắc, bất cập. Nhưng, nhờ sự quan tâm của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương, sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân và người dân nên khó khăn, vướng mắc của chính sách được tháo gỡ kịp thời. 

Cải tạo vườn cây ăn quả

 

         Năm 2023 và những năm tiếp theo, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai, thực hiện các chính sách của Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND. Đồng thời kiểm tra, rà soát kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những nội dung chính sách không còn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội thực tế hiện nay của tỉnh, đảm bảo hơn nữa tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả của Nghị quyết.

Thúy An 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới