Tập huấn chương trình quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP

         Ngày 09/5/2023, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trà Vinh phối hợp Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản Vùng 6 tổ chức khai giảng lớp tập huấn đào tạo Chương trình quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP.

          Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng thực phẩm dựa trên nguyên tắc phân tích mối nguy và kiểm soát tới hạn (HACCP), nâng cao ý thức về xây dựng và duy trì các quy định về thực hành sản xuất tốt (GMP) và thực hành vệ sinh tốt (SSOP) trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh và bảo quản sản phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham khóa tập huấn chụp ảnh lưu niệm.

         Khóa tập huấn diễn ra trong 04 ngày, từ ngày 09/5 đến ngày 12/5/2023 với học viên là 30 doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tham gia khóa học, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý an toàn thực phẩm. Một trong những nội dung quan trọng của khóa tập huấn là giúp người sản xuất nhận diện được mối nguy gây mất an toàn thực phẩm thông qua 07 nguyên tắc cơ bản, từ đó xác định chính xác các điểm kiểm soát tới hạn. Song song đó là xây dựng các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) và quy định các yêu cầu về thực hành vệ sinh tốt (SSOP) phù hợp với quy trình sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở mình. 

Các học viên trao đổi, thảo luận trong khoá học

         Thông qua khóa tập huấn, giúp doanh nghiệp/cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo HACCP, xây dựng được các quy trình sản xuất phù hợp với sản phẩm của đơn vị mình, có ý thức trong việc cải tiến công nghệ, quy trình sản xuất, hướng tới áp dụng những tiêu chuẩn sản xuất hiện đại để nâng cao chất lượng và uy tín sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, cải thiện năng lực sản xuất, từng bước tiệm cận với nền sản xuất hàng hoá lớn để tăng tính cạnh tranh, tăng khả năng tiếp cận thị trường trong nước cũng như thâm nhập vào thị trường thương mại thế giới.

Trương Thanh Lai

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới