Kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng mía nguyên liệu tại Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh

         Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2023, ngày 08/02/2023 Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát Công ty Cổ phần Mía đường Trà Vinh tại ấp Chợ, xã Lưu nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (Công ty) theo Quyết định số 36/QĐ-SNN ngày 02/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Trà Vinh. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào các thiết bị, phương tiện đo lường phục vụ thu mua mía; việc xác định tạp chất, chữ đường đối với mía nguyên liệu, kết hợp lấy mẫu xác định chữ đường và việc thực hiện công bố hợp quy theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-98/2012/BNNPTNT (Quy chuẩn) của Công ty.

         Mục đích của công tác kiểm tra nhằm giám sát việc xác định tạp chất, chữ đường của mía nguyên liệu; đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong việc thu mua mía của Công ty đối với người trồng mía phục vụ cho quá trình chế biến; kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. 

Đoàn kiểm tralấy mẫu nước mía kiểm tra chữ đường tại Công ty

         Qua kiểm tra, giám sát cho thấy Công ty đã thực hiện công bố hợp quy theo Quy chuẩn quy định (Bản công bố hợp quy số 01/2021, ngày 30/3/2021 và đã được Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy số 154/TB-SNN ngày 08/4/2021 ISO 22000-2018 (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 22/4/2021 đến 21/04/2024); xây dựng bản mô tả quá trình và phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng của mía nguyên liệu phù hợp với Quy chuẩn; phương pháp lấy mẫu và xác định tạp chất, chữ đường đúng theo quy trình đã ban hành và có sổ theo dõi; sử dụng các phương tiện đo dùng trong xác định chữ đường và thu mua mía nguyên liệu đã được kiểm định, hiệu chuẩn và còn hiệu lực theo quy định. Về các chính sách thu mua mía nguyên liệu vụ 2022 - 2023 Công ty đã thực hiện đúng các chính sách đã ban hành.

         Trong quá trình kiểm tra, Đoàn đã tiến hành lấy 03 mẫu nước mía đầu của cùng một lô hàng tại 03 thời điểm khác nhau và gửi phân tích kiểm chứng xác định chữ đường tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả thử nghiệm là chữ đường các mẫu thử tại đây là 9,5 thấp hơn so với kết quả thử nghiệm tại Công ty là 10,1. Sự chênh lệch này là phù hợp với thực tế vì độ Brix, độ Pol của các mẫu khác nhau; khi mẫu nước mía ép đưa từ nhà máy đến phòng kiểm nghiệm trải qua thời gian bảo quản và vận chuyển dẫn đến chữ đường giảm xuống. Qua đó cho thấy chữ đường được Công ty xác định đối với người trồng mía cao hơn kết quả phân tích kiểm chứng xác định chữ đường được lấy mẫu bởi Đoàn kiểm tra, giám sát. Đây là kết quả có lợi cho người trồng mía.

         Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị Công ty tiếp tục duy trì thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung đã nêu trên trong quá trình hoạt động; tiếp tục thực hiện việc chi trả tiền mua mía cho người dân đúng hoặc sớm hơn thời gian theo thông báo; duy trì và đảm bảo việc công khai, khách quan trong xác định tạp chất, chữ đường.

Nguyễn Thị Phượng

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới