Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

         Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 14/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngày 06/11/2023, tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Minh Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Võ Minh Nhựt, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí Ban Lãnh đạo Sở, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở, Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở và Bí thư Chi đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tham dự Hội nghị.

Đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và
 Phát triển nông thôn phát biểu tại Hội nghị

         Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở đã quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở theo quy định. Đồng chí nhấn mạnh, để thực hiện đúng theo quan điểm, chủ trương và nguyên tắc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị; nhằm giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để “tự soi”, “tự sửa” tiếp tục phấn đấu góp phần nâng cao tin thần trách nhiệm và hiệu quả trong công tác, đồng thời đây cũng là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận xét, đánh giá trong công tác cán bộ; là cơ sở quan trọng để cấp ủy, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

         Tại Hội nghị, các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý được tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bao gồm đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Lê Quang Răng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở và đồng chí Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở.

        Sau khi được nghe quán triệt mục đích, yêu cầu và một số quy định về việc lấy phiếu, các đồng chí theo thành phần quy định đã tiến hành bỏ phiếu. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra theo đúng các yêu cầu, quy trình lấy phiếu tín nhiệm.

       Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của các đại biểu tham gia. Việc lấy phiếu tín nhiệm bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, minh bạch và kết quả lấy phiếu tín nhiệm được báo cáo và công khai theo đúng quy định.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hận

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới