Hội thảo “Giới thiệu Hệ sinh thái nền tảng Nông nghiệp số Việt Nam - VDAPES”

         Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngày 09/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam (Công ty RYNAN) tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Hệ sinh thái nền tảng Nông nghiệp số Việt Nam - VDAPES”. Đối tượng tham dự là đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

Ông Trần Văn Dũng, PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, phát biểu khai mạc Hội thảo

         Chuyển đổi số nông nghiệp là quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số (DT), công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong quản lý và điều hành chuỗi giá trị nông sản nhằm tối ưu hóa các hoạt động từ vật tư đầu vào đến canh tác, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để phát triển bền vững và tạo ra giá trị mới. Hội thảo lần này giới thiệu đến các địa phương, công chức, viên chức, người lao động ngành nông nghiệp về chương trình chuyển đổi số quốc gia trong nông nghiệp; giải pháp chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp; giới thiệu mạng lưới thu thập dữ liệu liên kết SAGWIN, mạng lưới thiết bị internet kết nối vạn vật trong nuôi thủy sản, nền tảng công nghệ viễn thám theo dõi hiện trạng sử dụng đất, theo dõi và dự báo diện tích canh tác lúa, rừng,…

         Trên địa bàn tỉnh, Công ty RYNAN là một trong những đơn vị đi đầu trong việc góp phần thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp và phát triển thành công hệ sinh thái nền tảng Nông nghiệp số Việt Nam - VDAPES. Công ty RYNAN đã kết hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh triển khai các hoạt động thuộc lĩnh vực nông nghiệp như: số hóa dữ liệu, thu thập và phân tích dữ liệu diện tích sử dụng đất nông nghiệp dựa trên hình ảnh viễn thám thu nhận tù vệ tinh kết hợp với hạ tầng cơ sở là các thiết bị IoT do Công ty phát triển, giúp số hóa quy trình canh tác và quản lý được hiệu quả.

Tiến sỹ Nguyễn Thanh Mỹ, Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Lan,
 giới thiệu chuyên đề “Chuyển đổi số nông nghiệp”

         Những năm gần đây, Việt Nam tập trung vào hoàn thành nội dung kế hoạch “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia” trên tất cả các lĩnh vực nói chung và nông nghiệp nói riêng. Giá trị cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay là dựa trên tiềm năng, lợi thế của từng khu vực để đưa ra những giải pháp công nghệ đột phá tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, sản xuất hiệu quả. Tại Trà Vinh, chuyển đổi số trong nông nghiệp luôn được sự quan, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự triển khai quyết liệt của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, nhiều lĩnh vực của ngành đã và đang thực hiện chuyển đổi số đem đến nhiều kết quả tích cực. 100% giấy phép về nông nghiệp thực hiện qua hành chính công, văn bản (trừ văn bản mật) thực hiện qua ioffice; đẩy mạnh đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử; sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật; định vị cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; nuôi tôm kiểm soát qua điện thoại thông minh; 100% tàu cá lắp đặt VMS giám sát hành trình; thực hiện Bản đồ số trong lâm nghiệp, đo tự động (độ mặn, mực nước) tại các cống, vàm,…

         Tuy vậy, chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. Chưa đồng bộ trong từng lĩnh vực của ngành về chuyển đổi số; địa phương, công chức, viên chức, người lao động vẫn chưa hiểu rõ về chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong nông nghiệp; chưa có sự thống nhất, đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa Trung ương và địa phương và giữa các địa phương, đơn vị,… 

Mô hình nuôi tôm thẻ thâm canh bền vững và trung hòa carbon
 (Nguồn: Tài liệu Hội thảo)

         Hội thảo đã cung cấp thêm kiến thức để các địa phương, công chức, viên chức, người lao động của ngành hiểu hơn về chuyển đổi số trong nông nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt chuyển đổi số theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương, nhất là thực hiện tốt 06 yêu cầu về chuyển đổi số về nông nghiệp theo Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 12/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn Đoái

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới