Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

         Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Từ đó, nâng cao nhận thức của chủ tàu và thuyền trưởng trong việc chấp hành các quy định liên quan đến khai thác ở vùng biển nước ngoài. Đến nay, tỉnh Trà Vinh không có trường hợp tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT – Phó Trưởng
 Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Trà Vinh kiểm tra kết quả thực hiện
 các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU tại huyện Châu Thành

         Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Trà Vinh có 911 tàu cá đăng ký, trong đó có 268 tàu có chiều dài từ 15m trở lên và 643 tàu có chiều dài dưới 15m. Thực hiện công tác cấp Giấy phép khai thác thủy sản, đến nay toàn tỉnh đã có 877/911 tàu cá được cấ giấy phép, đạt 96,3%). Đồng thời, tổ chức cập nhật dữ liệu tàu cá về đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác của tỉnh lên hệ thống VN-Fishbase của Tổng cục Thủy sản theo đúng theo quy định. Về công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá, đến nay đã có 241 tàu cá lắp đặt thiết bị, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số tàu đang hoạt động, tàu chưa lắp đặt thiết bị là 27 chiếc, thuộc diện hư hổng, nằm bờ ngưng hoạt động, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xác minh nơi neo đậu, lập hồ sơ theo dõi đối với các tàu này. Sở cũng chỉ đạo Chi cục Thủy sản tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi, giám sát tàu cá của địa phương hoạt động trên biển theo đúng quy định; đảm bảo ghi chép, lưu trữ cụ thể thông tin tàu cá có hành vi vi phạm khai thác IUU được phát hiện qua hệ thống giám sát tàu cá để xử lý. Về hỗ trợ tàu cá lắt đặt thiết bị giám sát, đến nay đã tổ chức thẩm định và hỗ trợ ngư dân sắm, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND cho 161 chủ tàu cá (trong đó hỗ trợ lắp đặt máy và cước thuê bao 76 trường hợp, hỗ trợ cước thuê bao 85 trường hợp) theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh, với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Văn phòng đại diện Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá thực hiện công tác
 kiểm tra việc thực hiện các quy định về chống khai thác IUU khi tàu cá
 làm thủ tục rời cảng cá Định An trước chuyến vươn khơi, bám biển

         Ngoài ra, tỉnh Trà Vinh cũng tập trung triển khai công tác kiểm soát tàu cá ra vào cảng, tàu cá hoạt động trên biển, kiểm soát hoạt động khai thác IUU tại cảng cá theo Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá, đến nay, Văn phòng đại diện Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá thực hiện công tác xác nhận kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản tại 02 Cảng cá Định An và Cảng cá Láng Chim được 1.493 lượt tàu rời cảng, 403 lượt tàu cập cảng. Công tác Thanh tra, kiểm tra tàu cá hoạt động trên biển cũng được tập trung thực hiện, tàu Thanh tra chuyên ngành của Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các Đồn Biên phòng trong tỉnh tổ chức 17 cuộc thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác thủy sản trên biển, kiểm tra 943 phương tiện kết hợp tuyên truyền Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các hành vi vi phạm bị xử phạt tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/05/2019 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tính đến nay đã xử phạt 20 trường hợp với số tiền 274,2 triệu đồng. SSoongf thời, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng tham mưu tổ chức Đoàn công tác liên ngành do Phó Chủ tịc UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại 05 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Quản lý cảng cá; Văn phòng Đại diện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá; Đồn Biên phòng Long Vĩnh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Trường Long Hòa; Đồn Biên phòng Mỹ Long; và 04 địa phương gồm: UBND huyện Châu Thành; UBND huyện Cầu Ngang; UBND huyện Trà Cú; UBND huyện Duyên Hải để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ chống khai thác IUU.

         Để triển khai công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh hiệu quả trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nội dung về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 4 theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 27/3/2023 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra EC lần thứ 4 của UBND tỉnh nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính các cấp Sở, ngành, địa phương có liên qua trong tỉnh sẽ trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”. Theo đó, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục tập trung quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá như: Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của tỉnh; hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá; cấp giấy phép khai thác thủy sản; lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại đồn/trạm biên phòng tuyến biển; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra vào tại cảng cá theo đúng quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi tàu cá rời cảng đến khi cập cảng; theo dõi, giám sát (24/7) 100% tàu cá của tỉnh hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Khẩn trương tham mưu thành lập phòng Thanh tra - Kiểm ngư trực thuộc Chi cục Thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo thẩm quyền của tỉnh. Thực hiện đứng quy định về xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo 100% hồ sơ các lô hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) và các thị trường khác có yêu cầu truy xuất được nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm hành chính: Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển thuộc tỉnh quản lý, xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Xác minh, xử lý 100% các tàu cá của tỉnh không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định. Cập nhật 100% kết quả xử phạt hành vi khai thác IUU vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Tiếp tục tham mưu tổ chức các Đoàn công tác liên ngành do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo định kỳ, đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân tại địa phương để đảm bảo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh.

 

Thừa Thịnh

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới