Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 của Khối thi đua Khối 7

         Sáng ngày 23/02/2023 tại hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khối thi đua Khối 7 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         Tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Trí Trung, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo và công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của 05 cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua Khối 7 gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Công Thương và Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh cùng tham dự hội nghị.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
phát biểu khai mạc Hội nghị

 

         Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối trưởng Khối thi đua khối 7 nhận định, năm 2022 mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối mà các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động kịp thời, thiết thực, từng bước nâng cao về chất lượng, hiệu quả và thực sự đã tạo được phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng và toàn diện giữa các cơ quan, đơn vị trong Khối. Các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị để phát động các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, tiêu biểu, như: Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu; phong trào thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi; cải cách thủ tục hành chính...v.v. Thông qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình của tập thể, cá nhân trong lao động, sản xuất, học tập và công tác…Qua đó, tạo được sự lan tỏa, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước của mỗi đơn vị, cá nhân trong Khối. Với sự quyết tâm, nỗ lực cao của các đơn vị thành viên trong Khối, cùng với các phong trào thi đua yêu nước, Khối thi đua Khối 7 đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đạt được nhiều kết quả nổi bật, đáng tự hào. Ông Lê Văn Đông đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối đóng góp, tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, và cách làm mới để phong trào thi đua của Khối ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, thực sự là động lực thúc đẩy, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

         Tại Hội nghị, các đơn vị thành viên Khối được nghe thông qua dự thảo báo cáo, bảng tổng hợp chấm điểm thi đua của các đơn vị, cơ bản các thành viên trong Khối thống nhất cao với dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các thành viên đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng của Khối 7 trong năm 2023.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Khối thi đua Khối 7

 

         Với kết quả, thành tích đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, các thành viên trong Khối thống nhất bình xét và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho Sở Giao thông vận tải Trà Vinh.

         Để triển khai và phát động thực hiện tốt các phong trào thi đua, khen thưởng của Khối 7 trong năm 2023. Các cơ quan, đơn vị thành viên trong Khối đã bầu chọn và trao cờ luân lưu lại cho Khối trưởng là Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; Sở Tài nguyên và Môi trường làm Khối phó Khối thi đua Khối 7 năm 2023.

Ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

trao cờ luân lưu của Khối cho Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh

 

         Bế mạc Hội nghị, ông Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị thành viên trong Khối tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tích cực, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, động viên công chức, viên chức và người lao động năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua, công tác với năng xuất, chất lượng, hiệu quả. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đề ra trong năm 2023 và thực hiện tốt phương châm hành động của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”. Nhân dịp Hội nghị hôm nay, thay mặt Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và công chức, viên chức tham dự Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hận

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới