Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh năm 2023

         Được sự chấp thuận của lãnh đạo Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (HNCBCC) theo chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Trà Vinh. Sáng ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng Sở phối hợp với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức HNCBCC năm 2023. Ông Trần Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Trần Trường Giang, phát biểu khai mạc Hội nghị

         Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua: Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HNCBCC năm 2022 và thực hiện Quy chế Dân chủ trong hoạt động của cơ quan, Báo cáo hoạt động phong trào thi đua trong công chức năm 2022 và Kế hoạch phát động phong trào thi đua 2023, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thanh tra nhân dân, Báo cáo công khai tài chính năm 2022 và lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Sở năm 2023.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

         Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2023. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã ký kết giao ước thi đua để phối hợp thực hiện. Hội nghị cũng đã thông qua Nghị quyết HNCBCC năm 2023 với biểu quyết thống nhất 100%.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị

         Để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị, phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Trần Trường Giang đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nâng cao nhận thức về vai trò của ngành nông nghiệp nhằm tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu đã đề ra. Xác định vị trí và tầm quan trọng của việc hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành trong năm 2023. Nhân dịp năm mới, đại diện cho Ban lãnh đạo Sở, ông Trần Trường Giang gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và gia đình của ngành.

          Cũng trong tháng 12/2022, các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức xong HNCBCC, như: Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y,…

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Hận

 Phó Chủ tịch CĐCS Văn phòng

  Sở Nông nghiệp và PTNT

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới